Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2017

Παπακωνσταντινου & Πίσχινας

Ο πρόεδρος της ΕΠΣΕ κ. Παπακωνσταντίνου και ο Γραμματέας κ. Πίσχινας,...
παρακολουθούν με τον δικό τους τρόπο, την εξυγίανση του ποδοσφαίρου να έρχεται!!!! 
Κύριοι είναι κι αυτή σαν την ελπίδα του Τσίπρα.