Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2018

Άγγελος Αγαπητός

Ο έχων τα πάντα πολλά! !!
Πολλά προσόντα... 
Πολλά χαρίσματα... 

Πολλά γυαλιά... 
Πολλούς Αγίους.....
Πολλές φωτογραφικές μηχανές.....
Τι έχει σε μικρή ποσότητα; ;;;