Παρασκευή 12 Ιανουαρίου 2024

Γιώργος Σπύρου

 
Την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2024, κατόπιν πρωτοβουλίας μου ως επικεφαλής του συνδυασμού ‘’ΑΜΕΣΑ-ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ’’  πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τη Δήμαρχο Χαλκιδέων Ελένη Βάκα στο δημοτικό κατάστημα της οδού Ληλαντίων. 
 Τα θέματα που τέθηκαν από πλευράς μας κατά τη διάρκεια της συναντήσεως ήσαν: 
Α) Το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων του δήμου, που πρέπει να συζητηθεί εκτενώς στο Δημοτικό Συμβούλιο και να εξευρεθεί άμεσα τρόπος μείωσης του κόστους μεταφοράς που συνιστά βρόγχο στα οικονομικά του δήμου (πχ προμήθεια ιδίων μέσων μεταφοράς με βάση το υπόδειγμα του δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων και Κύμης-Αλιβερίου) και η επίσπευση κατασκευής κυττάρου εναπόθεσης. 
Β) Το θέμα της ανάπλασης της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου και της ανάγκης να μεγιστοποιηθούν τα.... οφέλη και να μειωθούν οι επιπτώσεις σε βάρος των εμπορικών καταστημάτων τόσο στη φάση εκτέλεσης του έργου όσο και μετά από αυτήν. 
Γ) Το θέμα της επίσπευσης παράδοσης του έργου της παλαιάς αγοράς της Χαλκίδας και της διαφανούς δημοπράτησης των καταστημάτων στη βάση ενός λειτουργικού κανονισμού έτσι ώστε να επιτευχθεί η κινητοποίηση του συνόλου των οικονομικών συντελεστών του δήμου. 
Δ) Το θέμα των σκοπούμενων νέων χρήσεων στη σχολάζουσα βιομηχανία τσιμέντου της Χαλκίδας και της ανάγκης αφενός να διατηρηθούν τα στοιχεία βιομηχανικής πολιτιστικής κληρονομιάς που θα κριθούν ως διατηρητέα και αφετέρου να αποκλειστεί η επανάχρηση στη κατεύθυνση της βιομηχανίας και ιδίως για τη διαχείριση απορριμμάτων. 
Ε) Το ζήτημα της διέλευσης του καλωδίου υπερυψηλής τάσης μέσα από τον οικισμό του Μύτικα και της ανάγκης να προστατευτεί η υγεία των κατοίκων με τη συμπαράσταση του δήμου. 
Ζητήσαμε για τα παραπάνω μείζονα θέματα να συζητηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, να γίνει ενδελεχής ενημέρωση των καταστηματαρχών για το έργο της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου και να ληφθούν υπ’ όψιν  οι προτάσεις τους.  
Ευχηθήκαμε καλή και παραγωγική θητεία προς τη νέα δημοτική αρχή και δηλώσαμε ότι η στάση της μείζονος αντιπολίτευσης θα είναι θεσμική και όχι μικροπολιτική, με προτάσεις και συναινέσεις, όπου υπάρχει κατάλληλο έδαφος, αλλά και αυστηρή κριτική όπου αυτό επιβάλλεται για την προστασία του δημόσιου συμφέροντος και της ποιότητας ζωής των δημοτών.