Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2024

Νέα στοχευμένη παροχή για τη στήριξη ανέργων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες

Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού και της απλούστευσης του συστήματος ασφάλισης κατά της ανεργίας, όπως προβλέπεται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»,  η Κυβέρνηση προχώρησε στη συγχώνευση τριών παροχών και στη δημιουργία μιας νέας, πιο στοχευμένης παροχής για την ουσιαστική οικονομική στήριξη των ανέργων που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες.
Συγκεκριμένα, με την ΚΥΑ 113582/29.12.2023 καταργούνται 3 παροχές που είχαν δημιουργηθεί το 1989:
Το ειδικό βοήθημα 249 ευρώ που χορηγούνταν εφάπαξ σε επιδοτούμενους ανέργους που... παρέμεναν άνεργοι ένα μήνα μετά την εξάντληση της επιδότησής τους, το οποίο έλαβαν συνολικά 21.632 άνεργοι το 2023.
Το ειδικό βοήθημα 287 ευρώ που χορηγούνταν έως 3 φορές σε μη επιδοτούμενους ανέργους που παρέμεναν άνεργοι για 3 μήνες εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, για το οποίο έγιναν συνολικά 7.155 πληρωμές το 2023.
Το ειδικό βοήθημα 383 ευρώ που χορηγούνταν έως 3 φορές σε μη επιδοτούμενους ανέργους που εργάζονταν σε επιχειρήσεις που διέκοψαν τις εργασίες τους ή που άσκησαν το δικαίωμα της επίσχεσης εργασίας, το οποίο έλαβαν συνολικά 3 άνεργοι το 2023.
Την ίδια στιγμή, θεσπίστηκε ένα νέο ειδικό βοήθημα 718 ευρώ (προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε παιδί) που θα χορηγείται σε ανέργους που δεν έχουν δικαίωμα να λάβουν επίδομα ανεργίας και ανήκουν στις εξής ευάλωτες ομάδες:
Γονείς μονογονεϊκής οικογένειας
Γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής ή/και έμφυλης βίας
Αποφυλακισμένοι
Απεξαρτημένοι
Θύματα βίας – εμπορίας
Οι αιτήσεις του νέου ειδικού βοηθήματος θα ξεκινήσουν στο τέλος της επόμενης εβδομάδας. Εκτιμάται ότι περισσότεροι από 18.000 άνεργοι από ευάλωτες ομάδες θα λάβουν ανά έτος το νέο ειδικό βοήθημα. Από τις παραπάνω αλλαγές δεν προβλέπεται καμία μείωση του προϋπολογισμού. Αντιθέτως, προβλέπεται συνολικός προϋπολογισμός  13 εκ. ευρώ, αυξημένος κατά 3 εκ. ευρώ συγκριτικά με τα 10 εκ. ευρώ που δαπανήθηκαν για τις καταργημένες παροχές