Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2024

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Δ Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ

Την 8 η Ιανουαρίου 2024, ανασυγκροτήθηκε σε σώμα η νέα Τοπική Διοίκηση του 9ου Περιφερειακού Τμήματος Ανατολικής Στερεάς του  Ο.Ε.Ε. για την επόμενη τετραετία, όπως προέκυψε από τις πρόσφατες εκλογές,
Η σύνθεση της νέας Τοπικής Διοίκησης έχει ως εξής :
ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ : ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΕΤΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ : ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ....
ΞΥΓΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ : ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΠΟΠΤΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ : ΜΕΛΟΣ
ΜΑΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ : ΜΕΛΟΣ
ΜΟΥΤΟΥΣΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ : ΜΕΛΟΣ
Αποφασίστηκε, εκτός των άλλων, να πραγματοποιηθούν οι καθιερωμένες συναντήσεις με τους εκπροσώπους όλων των θεσμικών φορέων καθώς και η πραγματοποίηση εκδήλωσης για την κοπή πίτας του 9 ου Π.Τ., στις αρχές Φεβρουαρίου 2024.
Ακολούθησε η κοπή πίτας της νέας Τοπικής Διοίκησης στην οποία παραβρέθηκε και το επανεκλεγέν μέλος του 9 ου Π.Τ. ,στην Συνέλευση των Αντιπροσώπων, Κώστας Ρουσόπουλος. Το φλουρί, από την κοπή της πίτας έτυχε στην γραμματέα του γραφείου του 9 ου Π.Τ., Μαρία Πανάγου.