Δευτέρα 29 Αυγούστου 2022

Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης της παραγόμενης ιλύος (λάσπης) στο Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας από τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

        Στην προμήθεια εξοπλισμού για τη διαχείριση της παραγόμενης ιλύος (λάσπης) στο Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας, προχωρά η Δημοτική Επιχείριση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.), καθώς δημοπρατήθηκε το έργο «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΥΜΑΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ», συμβατικού ποσού 2.546.865,50 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ), το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.
Η μέθοδος διαχείρισης θα είναι η ηλιακή ξήρανση της ....ιλύος (λάσπης), αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια, με ελάχιστη κατανάλωση ηλιακού ρεύματος, δίνοντας τη δυνατότητα μείωσης του ενεργειακού κόστους της μονάδας ξήρανσης και γενικότερα του ενεργειακού αποτυπώματος του Κέντρου Λυμάτων. Επιπλέον προβλέπεται η παράλληλη κατασκευή Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής με φωτοβολταϊκά στοιχεία.
Με τη μέθοδο αυτή, η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. πετυχαίνει τη μείωση των εξόδων της, την περιβαλλοντική και οικολογική λειτουργία του Κέντρου Λυμάτων, προσφέροντας παράλληλα καταλληλότερο προϊόν προς αξιοποίηση στη γεωργία.