Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 2022

Ανακοίνωση

Τράπεζα Αίματος ΄Γιάννης Αγριόδημος
΄ 

Σας ενημερώνουμε ότι στις 19 , 20 και 21 Δεκεμβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί τράπεζα αίματος ΄Γιάννης Αγριόδημος ΄ στο νοσοκομείο Χαλκίδας από 08:30 έως 13:00 για όλους τους ποδοσφαιριστές.... της Έυβοιας.
Διαχειριστής Τράπεζας Αίματος : Κωνσταντίνος Αγριόδημος : κιν. 6946587575