Τρίτη 22 Αυγούστου 2023

Ποιος;;;;;;

 - Τελικά ποιος είναι ο χορηγός των αντιπάλων της δημάρχου κυρίας Βάκα;
Εύκολη η απάντηση σε αυτό το ερώτημα και δεν θα χρειασθεί να πάρετε την βοήθεια του κοινού.
Είναι αυτός που ήταν πάντα απέναντι, γιατί η Βάκα δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντά του.
Είναι αυτός ο οποίος ...πληρώνει και γι΄ αυτό οι υποψήφιοι δεν απαντούν στα γνωστά πλέον ερωτήματα.