Πέμπτη 24 Αυγούστου 2023

Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου Ν. Ευβοίας(Σ.Π.Π.Ε.)

Αγαπητοί μέλη του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Ε.,
Ο Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου Ευβοίας (Σ.Π.Π.Ε.) μετά από την συνεδρίασή με το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Ε. την Δευτέρα 21/8/2023, από την πλευρά του οφείλει για άλλη μια φορά να ενημερώσει, να παρατηρήσει και να συνετίσει τα ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΑ μέλη του ως προς την εφαρμογή των άρθρων του Κανονισμού Προπονητών Ποδοσφαίρου 2023 και ζητά από την Ε.Π.Σ.Ε. , τα ΣΩΜΑΤΕΙΑ και κατά συνέπεια κι από τον Σ.Δ.Π.Ε. τα μέλη του (διαιτητές -βοηθοί-επόπτες) να βαδίσουν με..... αυστηρότερες εντολές προς την κατεύθυνση αυτή.
Για τον λόγο αυτό, ο Σ.Π.Π.Ε. εφιστά την προσοχή ως προς:
Α. την Ε.Π.Σ.Ε.
1. ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΓΚΟΥ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑ
Στην κατάθεση δικαιολογητικών ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΓΚΟΥ και ιδίως στην κατηγορία διπλώματος για την ανώτερη κατηγορία μας (Α’) όπου οι προπονητές πρέπει να είναι κάτοχοι διπλωμάτων τουλάχιστον UEFA B ή UEFA C PLUS (*) και οι βοηθοί αυτών κάτοχοι διπλωμάτων τουλάχιστον UEFA C. (Κανονισμός Προπονητών Ποδοσφαίρου 2023 άρθρο 5 παρ. 1).
* ισχύει έως ότου η επιτροπή προπονητών της Ε.Π.Ο. διευκρινίσει-συμπεριλάβει στον Νέο Κανονισμό Ποδοσφαίρου 2023-24 και συγκεκριμένα στο Άρθρο 5 -Πίνακας Δικαιώματος Εργασίας Προπονητών ανάλογα με το Δίπλωμα UEFA/ΕΠΟ που κατέχει, την Κατηγορία στην οποία έχουν δικαίωμα να ασκούν τα καθήκοντά τους οι προπονητές UEFA C’ PLUS.
Τα δικαιολογητικά έχουν ήδη επισημανθεί και ανακοινωθεί.

2. ΕΞΑΙΡΕΣΗ - ΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ ΦΕΤΟΣ - ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ Β’ & Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΛΛΑ ….
Στον Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου 2023 άρθρο 6 παρ. 2 α στα πρωταθλήματα ευθύνης των Ε.Π.Σ. η πρόσληψη Προπονητή με Ταυτότητα Τριετίας σε ισχύ είναι υποχρεωτική για όλες τις κατηγορίες πρωταθλημάτων τους. Οι Ε.Π.Σ. που θα εξαιρέσουν από την υποχρέωση σωματεία τους να μην χρησιμοποιούν πιστοποιημένους προπονητές,…… ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΝΑ ΕΙΣΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ.
Αν τα σωματεία αυτά χρησιμοποιούν πιστοποιημένο Προπονητή θα ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τον παρόντα Κανονισμό, για την έκδοση του σχετικού Δελτίου Πιστοποίησης.
3. ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Στον Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου 2023 άρθρο 6 παρ. δ κάθε Ποδοσφαιρικό Σωματείο που διαθέτει τμήματα υποδομών και συμμετέχει στα πρωταθλήματα υποδομών της Ε.Π.Σ., υποχρεούται σε πρόσληψη Προπονητή (για τα τμήματα αυτά). Προπονητής των τμημάτων υποδομών ενός
Ποδοσφαιρικού Σωματείου μπορεί να είναι και ένας ποδοσφαιριστής του, που διαθέτει το κατάλληλο Δίπλωμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 13 παρ. 3 & 4 του κανονισμού που αναφέρει πως ένας ποδοσφαιριστής που έχει αποκτήσει ταυτότητα προπονητή Ε.Π.Ο. ή UEFA εν ισχύ, εφόσον επιθυμεί να αγωνίζεται, θα πρέπει να καταθέτει την ταυτότητα αυτή στην Ε.Π.Ο. τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες προ της ενάρξεως της αγωνιστικής περιόδου της κατηγορίας στην οποία θέλει να αγωνιστεί και να υποβάλλει έγγραφη δήλωση με την οποία θα δηλώνει ότι αυτή την αγωνιστική περίοδο επιθυμεί να αγωνιστεί ως ποδοσφαιριστής. Μετά από την ενέργεια αυτή δεν θα έχει δικαίωμα να εργαστεί ως Προπονητής καθ’ όλη την διάρκεια της Αγωνιστικής Περιόδου & πως ένας ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής που έχει υποβάλλει την κατά την ανωτέρω παράγραφο δήλωση και κέκτηται τα ανάλογα προσόντα, δύναται, κατ' εξαίρεση να απασχολείται ως προπονητής στα τμήματα υποδομών του σωματείου στο οποίο αγωνίζεται, ακολουθώντας όλες τις προβλεπόμενες από τον παρόντα
κανονισμό προϋποθέσεις στην έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο.

Β. τον Σ.Δ.Π.Ε. (ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ-ΒΟΗΘΟΙ-ΕΠΟΠΤΕΣ)
1. ΜΟΝΟ Ο ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΓΚΟΥ ΔΙΝΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ
Στον πάγκο ενός σωματείου μπορεί να κάθεται ΜΟΝΟ Ο ΔΗΛΩΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ ΑΓΩΝΟΣ με την ιδιότητα του ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΕΚΔΩΣΕΙ ΔΕΛΤΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΓΚΟΥ.
- ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΗΚΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΝΕΙ ΟΔΗΓΙΕΣ !!! -
2. ΕΓΚΑΙΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ (ΑΠΟΒΟΛΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟ) ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟ
Σε όλες τις περιπτώσεις ο οποιοσδήποτε ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΣ-ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ σηκώνεται από τον πάγκο ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΧΩΡΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ.
3. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ ΠΑΓΚΟ ΜΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Οι πιστοποιημένοι προπονητές με Προπονητική Ταυτότητα UEFA / Ε.Π.Ο. σε ισχύ, δεν έχουν το δικαίωμα να βρίσκονται στον πάγκο των αναπληρωματικών και την Τεχνική Περιοχή με άλλη ιδιότητα, εκτός αυτήν του προπονητή.
Η εν λόγω παράβαση επιφέρει χρηματικό πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ έως οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ και ανάκληση της Προπονητικής Ταυτότητας UEFA Ε.Π.Ο. τουλάχιστον για έξι (6) μήνες.

Γ. τα ΜΕΛΗ ΤΟΥ Σ.Π.Π.Ε
1. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΣΕ ΔΥΟ ΣΩΜΑΤΕΙΑ
Στον Κανονισμό Προπονητών Ποδοσφαίρου 2023 άρθρο 5 παρ. 5, Προπονητής Ποδοσφαίρου UEFA/Ε.Π.Ο. δεν έχει δικαίωμα να εκτελεί καθήκοντα Προπονητή ταυτόχρονα σε δύο ή περισσότερα Σωματεία, έστω και χωρίς αμοιβή, με εξαίρεση την δυνατότητα να είναι Προπονητής σε μία αντρική ομάδα ενός Ερασιτεχνικού Σωματείου και ταυτόχρονα Προπονητής σε τμήματα υποδομών-ακαδημίας του ίδιου Σωματείου ή στις Μικτές Ομάδες μίας Ε.Π.Σ.
Η εν λόγω παράβαση επιφέρει χρηματικό πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ έως οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ και ανάκληση της Προπονητικής Ταυτότητας UEFA Ε.Π.Ο. τουλάχιστον για έξι (6) μήνες.
2. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΓΚΟΥ
Προπονητής που συνάπτει σχέση εργασίας με σωματείο πρέπει να πάρει απαραίτητα Βεβαίωση από
τον Σύνδεσμο που ανήκει, εφόσον είναι ενήμερος και οικονομικά εντάξει.
3. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΕ ΠΑΓΚΟ ΜΕ ΑΛΛΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ
Οι πιστοποιημένοι προπονητές με Προπονητική Ταυτότητα UEFA / Ε.Π.Ο. σε ισχύ, δεν έχουν το δικαίωμα να βρίσκονται στον πάγκο των αναπληρωματικών και την Τεχνική Περιοχή με άλλη ιδιότητα, εκτός αυτήν του προπονητή.
Η εν λόγω παράβαση επιφέρει χρηματικό πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ έως οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ και ανάκληση της Προπονητικής Ταυτότητας UEFA Ε.Π.Ο. τουλάχιστον για έξι (6) μήνες.
4. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΜΗ ΑΝΑΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
Προπονητής με Προπονητική Ταυτότητα UEFA / Ε.Π.Ο. σε ισχύ και Δίπλωμα UEFA / Ε.Π.Ο., ο οποίος υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας με Ερασιτεχνικό Ποδοσφαιρικό Σωματείο ή Π.Α.Ε. και η Προπονητική Ταυτότητα UEFA/Ε.Π.Ο. καθώς και το Δίπλωμα UEFA / Ε.Π.Ο., δεν είναι ανάλογα των αναφερομένων στο Άρθρο 6 παρ. 1, τιμωρείται με ανάκληση της Προπονητικής Ταυτότητας του και του Διπλώματος UEFA / Ε.Π.Ο., για τουλάχιστον έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή από δύο (2.000) έως οκτώ (8.000) χιλιάδες ευρώ.
5. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΝΟΣ ΑΓΩΝΑ
Προπονητής με Προπονητική Ταυτότητα UEFA / Ε.Π.Ο. σε ισχύ και Δίπλωμα UEFA / Ε.Π.Ο., που εκτελεί καθήκοντα προπονητή και κατά την διάρκεια ενός αγώνα δεν παρευρίσκεται στον πάγκο της ομάδας του, ενώ είναι δηλωμένος στο Φύλλο Αγώνα
Η εν λόγω παράβαση επιφέρει χρηματικό πρόστιμο από δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ έως οκτώ χιλιάδες (8.000) ευρώ και ανάκληση της Προπονητικής Ταυτότητας UEFA Ε.Π.Ο. τουλάχιστον για έξι (6) μήνες.
6. ΠΡΟΤΡΟΠΗ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ Γ.Γ.Α.
Προτρέπουμε τα μέλη μας που δεν είναι εγγεγραμμένα στην Γ.Γ.Α. να ξεκινήσουν ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΈΝΑΡΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ-ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΗΝ Γ.Γ.Α. για να μπορέσουμε να συμπληρώσουμε τον απαιτούμενο
αριθμό Διπλωματούχων Προπονητών και κατά συνέπεια ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ στην Β’ ΚΑΙ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΠΛΕΟΝ Η ΕΞΑΙΡΕΣΗ-ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ.

Δ. τα ΣΩΜΑΤΕΙΑ
1. Την ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΌΤΗΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ.
Θυμίζουμε πως για τα Ερασιτεχνικά Ποδοσφαιρικά Σωματεία τοπικών κατηγοριών, που δεν έχουν απαλλαγεί από την υποχρέωση πρόσληψης, κατ' Άρθρο 6 παρ. 2α του Κανονισμού Προπονητών
Ποδοσφαίρου υπάρχει χρηματικό πρόστιμο εκατό (100) ευρώ ανά αγώνα όπως επίσης Ερασιτεχνικά Ποδοσφαιρικά Σωματεία που έχουν εξαιρεθεί από την υποχρεωτικότητα απασχόλησης πιστοποιημένου προπονητή UEFA / Ε.Π.Ο. και χρησιμοποιούν προπονητή, φυσικό πρόσωπο, κατά παράβαση του Άρθρου 6 παρ. 2α, τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο εκατό (100) ευρώ ανά αγώνα.
2. Την ΕΚΔΟΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ (θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής του εκάστοτε Προπονητή / Βοηθού Προπονητή κ.λπ.). Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Νόμου 4809/2021  το ύψος της παρεχόμενης αμοιβής δεν μπορεί να είναι κατώτερο από 250 ευρώ.

3. Επίσημο ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ του Ιδιωτικού Συμφωνητικού (Κατάσταση Συμφωνητικών) μέσω TAXIS (με καταγεγραμμένη την αντίστοιχη ειδικότητα).
4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
Μόνο οι πιστοποιημένοι με Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητές κάθε ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ, δύνανται να δίνουν οδηγίες, στα όρια της Τεχνικής Περιοχής.
Σε διαφορετική περίπτωση, η καταγγελία θα γίνεται από τον φορέα των προπονητών, την Π.Ε.Π.Π., προς την Πειθαρχική Επιτροπή των Τοπικών Ενώσεων (Ε.Π.Σ.), ύστερα από σχετική εισήγηση του τοπικού Συνδέσμου Προπονητών και το Ερασιτεχνικό Ποδοσφαιρικό Σωματείο θα τιμωρείται με χρηματική ποινή διακοσίων (200) ευρώ ανά αγώνα.

5. ΑΠΟΛΥΣΗ-ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ
Μετά από Αποχώρηση ενός Προπονητή από ένα Ποδοσφαιρικό Σωματείο θα πρέπει εντός 7 ημερών να σταλούν τα εξής έγγραφα/δικαιολογητικά:
α) Επιστολή / δήλωση (θεωρημένη, με αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία έκδοσης της), για τη λύση συνεργασίας με τον προπονητή.
β) Η «Κατάσταση Συμφωνητικών» Δ.Ο.Υ. με τη λύση συνεργασίας του Ερασιτεχνικού Ποδοσφαιρικού Σωματείου με τον προπονητή (για όλες τις ιδιότητες προπονητών).

Σε καμία περίπτωση δεν έχουμε καμία αντιπαράθεση με όλους τους παραπάνω φορείς.
Αντίθετα, θέλουμε και επιδιώκουμε άψογη συνεργασία, δικαιοσύνη και νομιμότητα για την πρόοδο του Ευβοϊκού Ποδοσφαίρου.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

Για την Εκτελεστική Επιτροπή