Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων,τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων θα πραγματοποιηθεί τη 
Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα, Φαρμακίδου 15, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και τροποποιήθηκε με τα άρθρα 177 και 84του Ν. 4635/2019 και σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Περί κήρυξης του έτους 2024 ως “Έτος Γιάννη Σκαρίμπα” για τον Δήμο Χαλκιδέων.

2. Περί Εξουσιοδότησης Δημάρχου Χαλκιδέων για Ανανέωση Συμβάσεων Ι.Δ.Ο.Χ. των/// τριών (3) Στελεχών του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών .

3. Περί Έγκρισης Πρόσληψης Προσωπικού στο πλαίσιο Υλοποίησης της
Συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ – ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ» και του Υποέργου 1 αυτής, με Κωδικό/MIS(ΟΠΣ) :6002413 στο Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα 2021 – 2027» .
Εισηγητής: κ. Νικόλαος – Παναγιώτης Παπαγεωργόπουλος Αντιδήμαρχος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ – ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μπάκας Αντιδήμαρχος

4. Περί αύξησης ωραρίου σχολικών καθαριστριών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
ορισμένου χρόνου.

5. Περί 7ης και 8ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2023 (υπ. αρ. 286 & 322/23 αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής: κ. Βασίλειος Γουρνής- Αντιδήμαρχος

6. Περί έγκρισης Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Χαλκιδέων έτους 2024.

7. Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής του έργου: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΦΑΡΟ ΑΥΛΙΔΑΣ .

8. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Συντήρηση και Βελτίωση του Χωνευτηρίου Χαλκίδας .

9. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ,
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ .

10. Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου «Ανέγερση Μουσικού Σχολείου Χαλκίδας στο Ο.Τ. 69Α της Νέας Αρτάκης (Δήμου Χαλκιδέων)» .

11. Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΜΑ .

12. Περί έγκρισης 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΘΕΩΣ ΔΕ ΑΥΛΙΔΑΣ .

13. Περί έγκρισης 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Aποκατάσταση,     ανάδειξη, ανάπτυξη και λειτουργική επανένταξη της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας».

14. Περί έγκρισης 1ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ .

15. Περί έγκρισης 2ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΑ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ (ΣΦΟΔΡΗ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ “ΘΑΛΕΙΑ”) ΣΤΙΣ 08 &9-08-2020”.

16. Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ .

17. Περί έγκρισης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ .

18. Περί έγκρισης 3ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ .

19. Περί έγκρισης 4ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επικάλυψη
Αμπωλών Οδών Μακεδονίας Κριεζώτου και Αθηνάς»

20. Περί έγκρισης 2ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών για τη μελέτη με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ
ΠΥΡΟΠΡΟΤΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ-ΔΟΜΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ» .

21. Περί έγκρισης 1ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση υποδομών σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Χαλκιδέων για τις άμεσες επεμβάσεις στο κτιριακό συγκρότημα των ΕΠΑΛ Χαλκίδας.

22. Περί έγκρισης 3ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ.

23. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ».

24. Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ».

25. Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΒΑΘΕΟΣ ΑΥΛΙΔΑΣ».

26. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου: “ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ
ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ”.
27. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «ΕΠΙΚΑΛΥΨΗ ΦΘΟΡΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΕΝΤΟΝΟΥ ΚΑΙΡΙΚΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ “ΜΠΑΡΜΠΑΡΑ”».
28. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. και 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ του έργου:
«Αποκατάσταση υποδομών σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Χαλκιδέων για τις άμεσες επεμβάσεις στο κτιριακό συγκρότημα των ΕΠΑΛ Χαλκίδας».

ΘΕΜΑΤΑ ΝΠΔΔ
29. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 89/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά τον απολογισμό οικ. έτους 2022 του ΔΟΠΠΑΧ.
Εισηγήτρια: Αικατερίνη Μεγάλου (Πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)

30. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 52/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά την 6η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του ΔΟΑΠΠΕΧ .

31. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 62/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά τα απολογιστικά στοιχεία Γ΄ τριμήνου οικ. έτους 2023 του ΔΟΑΠΠΕΧ .

32. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 63/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά τον απολογισμό οικ. έτους 2022 του ΔΟΑΠΠΕΧ
Εισηγήτρια: Ελένη Αϊδίνη (Πρόεδρος ΔΟΑΠΠΕΧ)

33. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 96/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων που αφορά τον απολογισμό οικ. έτους 2022 τη Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Εισηγήτρια: Παλαιολόγου Ευαγγελία (Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπή Β΄θμιας)

34. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 10/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης Περιουσίας «Δ.Α.Ε.ΠΕ.Χ.ΑΕ» που αφορά την αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 της Δ.Α.Ε.ΠΕ.Χ.ΑΕ

35. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 12/2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Εκμετάλλευσης Περιουσίας «Δ.Α.Ε.ΠΕ.Χ.ΑΕ» που αφορά που αφορά την ψήφιση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024 της Δ.Α.Ε.ΠΕ.Χ.ΑΕ
Εισηγήτρια: Κόντου -Πιτσινή Βασιλική (Πρόεδρος Δ.Α.Ε.ΠΕ.Χ.ΑΕ)