Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2023

.....μικρά, μικρά

 - Ο Δήμος Χαλκιδέων δεν είναι μια γειτονιά, δεν είναι ένα μικρό χωριό, αλλά ένας δήμος με περισσότερους από 100.000 δημότες και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Να μην ξεχνάμε επίσης πως μπορεί να έχουν απογραφεί στον Δήμο λίγο πάνω από 100.000, αλλά αυτοί που κατοικούν στον Δήμο είναι πολύ περισσότεροι και αυτοί οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου στον Δήμο Χαλκιδέων, είναι.... σχεδόν διπλάσιοι από αυτούς που ψηφίζουν.

- Θέλουμε να πιστεύουμε πως η Δημοτική Αρχή, στα επόμενα 5 χρόνια που θα διαρκέσει η θητεία της, θα φροντίσει ώστε να αυξήσει τον αριθμό αυτών που θα απογραφούν στον Δήμο όταν έρθει η ώρα, θα φροντίσει να αυξήσει τον αριθμό αυτών που ψηφίζουν στον Δήμο και αυτά θα τα πετύχει αν υπάρχουν κίνητρα.

- Αυτά μπορούν να δοθούν αν ληφθούν υπ΄ όψιν η ανεργία, το όριο της φτώχειας η μείωση δημοτικών τελών και η ασφάλεια των δημοτών.