Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔ/ΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018

 H Ε.Π.Σ. ΕΥΒΟΙΑΣ  ανακοινώνει  ότι οι προπονητές που θα απασχολούνται σε σωματεία της Α΄ , Β΄ & Γ΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας την ποδ/κή περίοδο 2017-2018, υποχρεούνται μέχρι την  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  25.8.2017   να υποβάλλουν στα γραφεία της Ένωσης τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση δελτίου πιστοποίησης προπονητή της τρέχουσας ποδ/κης...
περιόδου (και για την έκδοση ταυτότητας τριετούς Ε.Π.Ο., όσοι δεν έχουν) .

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
1) Αίτηση του σωματείου 
2) Ταυτότητα προπονητή UEFA ή ΕΠΟ με ημερομηνία λήξης 31/12/2018
3) Δύο έγχρωμες φωτογραφίες
4) Υπεύθυνη δηλωση του Ν. 1599 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στα κωλύματα τα προβλεπόμενα εκ του καταστατικού της Ε.Π.Ο. &  αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του κανονισμού προπονητών του καταστατικού και των κανονισμών της Ε.Π.Ο.
5) Βεβαίωση μέλους σε σύνδεσμο προπονητών
6) Επίσημο αποδεικτικό υποβολής της πρόσληψης και πρωτότυπο ιδιωτικό συμφωνητικό με Π.Α.Ε.  ή σωματείο το οποίο κατατίθεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (φωτοτυπία δε γίνεται δεκτή).
7) Καταβολή παραβόλου 75,00 €