Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

Γρηγόρης Ζιόγκος

Δάσκαλε, αυτή πραγματικά ήταν εκπαιδευτική εκδρομή.
Από την ...
επίσκεψη των παιδιών στο αγρόκτημα 
του δασκάλου τους κ. Γρηγόρη Ζιόγκου.
Δάσκαλε, οι εκπαιδευτικές τώρα, 
είναι για καφέ στην παραλία.