Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου , γνωστοποιεί στους καταναλωτές του Διαμερίσματος Αγ. Αποστόλων Πετριών ,ότι οι πηγές τροφοδοσίας του Δικτύου ύδρευσης περιορίσθηκαν κατά μία , δεδομένου ότι στέρεψε ολικά η γεώτρηση που βρίσκεται στην περιοχή της Λιανής άμμου.
Για το λόγο αυτό , παρακαλούνται οι κάτοικοι και οι επισκέπτες ....
των Αγ. Αποστόλων Πετριών , να περιορίσουν την κατανάλωση νερού στις άκρως αναγκαίες και απαραίτητες χρήσεις , προκειμένου να αποφευχθούν εκτεταμένες διακοπές , ιδιαίτερα αυτή την περίοδο των υψηλών θερμοκρασιών και των πολλών επισκεπτών της περιοχής.
Από την πλευρά της η ΔΕΥΑΚΑ ,προχωρά σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες , προκειμένου να εξασφαλισθεί η επάρκεια νερού σε όλο το δίκτυο , δίνοντας όμως ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση των Δημοτών και στην χρηστή κατανάλωση των αποθεμάτων νερού.