Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

Προπονητές

Η ΕΠΣΕ καλεί τους προπονητές να πάνε για έκδοση πιστοποίησης προπονητών περιόδου 2017-2018 και ζητάει κάποια δικαιολογητικά.
Πρόεδρε και κύριοι της Ένωσης είσθε σίγουροι πως θέλετε ....
όλα αυτά τα δικαιολογητικά;
Είσθε σίγουροι πως θέλετε και πρωτότυπο και όχι φωτοαντίγραφο;
Γιατί εμείς έχουμε αμφιβολίες;
Πληροφορίες λένε πως έχετε ένα ανοιχτό παραθυράκι, αλλά εμείς πιστεύουμε πως θα ανοίξουν μπαλκονόπορτες!!!!!