Πέμπτη, 10 Αυγούστου 2017

Ηλίας & Γιώργος

Μπορεί να κάνουν προπόνηση στο Βασιλικό, αλλά δεν μιλάμε για...
μεταγραφές!!!! 
Παιχτουρες και οι δύο, αλλά ο ένας είναι στο νότο και ο άλλος προτίμησε να είναι εκτός νομού.