Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

Για την σημαία μας....

Να τοποθέτησε ο δήμος εκεί την Ελληνική Σημαία το αποκλείω.
Είναι όμως δυνατόν για ιστό να ....
χρησιμοποιούν ένα δενδράκι;
Σωστός ο Ελληνάρας που έβαλε εκεί την σημαία, 
αλλά για πολλούς λόγους η Ελληνική Σημαία 
μαζί με την σημαία του δήμου, 
θα έπρεπε να είναι σε κανονικό ιστό.
Τι λέτε κύριοι;