Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017

Νέοι κάδοι!!!

Στον κάμπο του Βασιλικού 
έχουμε πολλές τέτοιες εικόνες ....

και νομίζουμε 
πως κάτι πρέπει να κάνει
η υπηρεσία καθαριότητας.
Εσείς τι λέτε;