Πέμπτη 4 Απριλίου 2024

ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

 Εκπονείται μελέτη για το «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Δ.Ε Ληλαντίων» - Ο Δήμος Χαλκιδέων καλεί όλους τους αρμόδιους φορείς και πολίτες να υποβάλλουν απόψεις και προγράμματα

Ο Δήμος Χαλκιδέων ενημερώνει ότι, στο πλαίσιο εκπόνησης μελετών των Προγραμμάτων Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΤΠΣ - ΕΠΣ) του Αρθ-14 του Ν-4759/20, με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - ΣΑΤΑ 075, υπό την ονομασία τίτλου "ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ (Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΤΠΣ - Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων ΕΠΣ)", έχει κινηθεί η διαδικασία εκπόνησης της... μελέτης «ΤΟΠΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ (ΔΕ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ,
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ)» (υπ’ αρ. 27970/20.9.23 Σύμβαση Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 188892, ΑΔΑΜ 23SYMV013442677 2023-09-20).
Με την παρούσα ανακοίνωση, σύμφωνα με το Π.Δ. 90/2018 άρθρο 5 παρ. 1 περ. ε, καλούνται οι αρμόδιες τοπικές, περιφερειακές ή κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Τουρισμού, Υποδομών και Μεταφορών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, πολίτες καθώς και κάθε άλλος φορέας ή περιβαλλοντική οργάνωση που δραστηριοποιείται στην περιοχή του εκπονούμενου ΤΧΣ, να υποβάλουν στον οικείο Δήμο τυχόν υπάρχοντα σχετικά προγράμματα των φορέων τους ή άλλες απόψεις τους εντός δύο (2) μηνών.
 Η εν λόγω διαδικασία θεωρείται μείζονος σημασίας, ώστε να εξασφαλιστεί η δημοσιότητα που επιβάλλει η προαναφερθείσα διάταξη.
Πληροφορίες: Ρούσσος Γιάννης
Τηλ.: 6930073654
Διεύθυνση: Ληλαντίων και Μεγασθένους, Χαλκίδα
Email: dimarxos@dchalkideon.gr