Σάββατο 6 Απριλίου 2024

Κανείς να μην φοβάται

 - Όταν κάποιος δεν έχει λερωμένη την φωλιά του, δεν έχει να φοβηθεί κανέναν και τίποτα και φυσικά δεν πρέπει να ανησυχεί για τα όποια ρεπορτάζ.
Εμείς σε κάθε ρεπορτάζ θα γράφουμε αλήθειες βασισμένες σε στοιχεία και μάλιστα επίσημα.
Αυτοί οι οποίοι δηλώνουν πως αφιλοκερδώς παρέχουν υπηρεσίες προς τους πολίτες, θα πρέπει να μπορούν και να το αποδείξουν.
Άλλο το να μοιράζω... δημόσιο χρήμα δεξιά και αριστερά και να βάζω και στην τσέπη μου και άλλο να παρέχω υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο και στους έχοντες ανάγκες.
Ο φιλαράκος μας, ο οποίος ανησύχησε και τηλεφώνησε για να μάθει λεπτομέρειες, θα πρέπει να ξέρει πως κάτι ξέρουμε κι εμείς και δεν τσιμπάμε.