1. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΟ ΜΑΚΡΥΚΑΠΑΣ


2. ΜΠΙΜΠΑΙ  ΑΕ ΙΣΤΙΑΙΑΣ


3. ΚΟΚΚΑΛΑΣ ΑΟ ΑΠΟΛΛΩΝ ΕΡΕΤΡΙΑΣ....