Σάββατο 6 Απριλίου 2024

Καλοί και κακοί

 - Ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει το ταλέντο να ξεχωρίζει τους καλούς από τους κακούς;
Τον εαυτό του που τον τοποθετεί;
Φυσικά στους καλούς, άσχετα αν άλλοι τον τοποθετούν στους κακούς.
Τι θα πει καλός και τι κακός;
Αυτός που για μας είναι καλός, για κάποιους άλλους είναι.... κακός και το αντίθετο.
Ας μην κρίνουμε λοιπόν έτσι εύκολα και αυθαίρετα.
Όλοι αυτοί που χρησιμοποιούν βία, όλοι αυτοί που σκοτώνουν κλπ, όλοι καλοί ήταν και γι΄ αυτό δεν είναι λίγοι αυτοί που πέφτουν από τα σύννεφα.
Ας σταματήσουμε λοιπόν τους χαρακτηρισμούς, γιατί κανείς δεν ξέρει τι κουβαλάει μέσα του ο άλλος.