Τρίτη 23 Ιανουαρίου 2024

Ξεκίνησε το έργο αναβάθμισης της οδού Αντωνίου στη Χαλκίδα

Συνεχίζεται η ανάπλαση οδών και πεζοδρομίων στο ευρύτερο εμπορικό κέντρο της Χαλκίδας, στο 
πλαίσιο του έργου «Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου (Open Mall)» και σήμερα, Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 2024, ξεκίνησε η αναβάθμιση της οδού Αντωνίου.
Μετά τις εργασίες εγκατάστασης φυσικού αερίου, που υλοποιούνται προς αποφυγή
μελλοντικών εκσκαφών της οδού, ο Δήμος Χαλκιδέων θα προχωρήσει με τις εξής... εργασίες:
 Ασφαλτόστρωση της οδού
 Κατασκευή νέων πεζοδρομίων, με πρόβλεψη ΑμεΑ
 Εγκατάσταση νέου, σύγχρονου ηλεκτροφωτισμού
 Φύτευση πρασίνου
 Τοποθέτηση νέου αστικού εξοπλισμού