Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητηρίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Χαϊνά 93, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 189 .......του Ν. 4555 και στη συνέχεια τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 12 του Ν.4623/2019, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω μοναδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης:
 ΠΕΡΙ ΨΗΦΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023
 ΠΕΡΙ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (ΟΠΔ)ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023