Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2022

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης 
Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Χαλκίδας (Δ.Ο.Α.Π.ΠΕ.Χ.) θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 
19 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 14:30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Άθλησης Πολιτισμού και Περιβάλλοντος..... Χαλκίδας (Φαρμακίδου 15 – 1ος όροφος ) και περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ: Κατάρτιση προϋπολογισμού ΔΟΑΠΠΕΧ οικονομικού έτους 2023 και ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης (ΟΠΔ)