Πέμπτη 16 Μαρτίου 2023

.... κοίταμε στα μάτια

 - Θα μπορούσαμε να βάλουμε άπειρες λεζάντες σε αυτή την φωτογραφία, όπως "κοίταμε να σε κοιτώ, ν' ανεβούμε το βουνό" ή "για κοίταμε στα μάτια λοιπόν και εξηγησου" ή "μια ματιά σου μόνο φτάνει.... ".
Νίκος Κιαπεκος και Χρήστος Μωραϊτης με το σήμα των Καθενών.
Να είναι καλά και να έχουν μια καλή συνεργασία.