Τρίτη 14 Μαρτίου 2023

Λειτουργία ειδικών σχολών για κατόχους διπλωμάτων Γ' Κατηγορίας

Η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία προγραμματίζει τη λειτουργία ειδικών διαδικτυακών εκπαιδευτικών σχολών δεκαοκτώ (18), τουλάχιστον, διδακτικών ωρών για όσους προπονητές είχαν παρακολουθήσει επιτυχώς σχολές προπονητών παλαιάς εκπαιδευτικής και οργανωτικής δομής Γ΄ Κατηγορίας, πριν από την υπογραφή της Σύμβασης Προπονητικής με την UEFA (UEFA Convention).
Όσοι προπονητές ολοκληρώσουν την εν λόγω εκπαιδευτική διαδικασία θα εξομοιώσουν... το δίπλωμά τους με το νέο δίπλωμα προπονητικής UEFA B, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από τις ευρωπαϊκές ομοσπονδίες-μέλη της UEFA που έχουν υπογράψει τη σχετική Σύμβαση. Επιπλέον, θα δοθεί η δυνατότητα στους προπονητές της συγκεκριμένης κατηγορίας να αποκτήσουν επιπρόσθετες γνώσεις μέσα από τη νέα εκπαιδευτική ύλη που διδάσκεται στις σημερινές σχολές της ΕΠΟ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους στη σχετική φόρμα (ΕΔΩ*) μέχρι τις 27/3/2023. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, το αρμόδιο Τμήμα της ΕΠΟ θα ενημερώσει με email τους υποψήφιους προπονητές για την καταβολή του παραβόλου συμμετοχής (50€ υπέρ ΕΠΟ και 25€ υπέρ ΠΕΠΠ) και το πρόγραμμα των σχολών.