Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023

Επιμορφωτικό σεμινάριο για τους εργαζόμενους στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Νέων Τεχνολογιών

Επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Στοιχεία οδοφωτισμού και ενημέρωση για το νέο πρότυπο» πραγματοποίησε το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Νέων Τεχνολογιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων, την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023. 
Εισηγητής του σεμιναρίου ήταν ο κ. Στέφανος Τουλόγλου και οι εργαζόμενοι.... ενημερώθηκαν για την ισχύουσα ηλεκτρολογική Νομοθεσία, την ασφάλεια των συστημάτων και τις νέες πρακτικές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.