Τρίτη 17 Ιανουαρίου 2023

....... μία και κάτω

 - Το όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει ράβδος, έλεγαν οι πρόγονοί μας, αλλά σήμερα δεν ισχύει αυτο.
Είμαστε κατά της βίας και υπέρ του διαλόγου, γι'  αυτό και καθημερινά θα γράφουμε την άποψή μας.
Αυτοί που πιστεύουν πως με την βια θα μας.... αναγκάσουν να μην μιλάμε, θα διαπιστώσουν πως εμείς είμαστε με αυτούς που έλεγαν "η γλώσσα κόκκαλα δεν έχει και κόκκαλα τσακίζει".