Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2023

ΕΠΣΕ - Ανακοίνωση

Συνεδρίαση Δ.Σ /Ε.Π.Σ.Ευβοίας στις 28/02/2023 

Σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 28/02/2023 και ώρα 18:00, θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου , συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ.Ευβοίας με θέματα ημερήσιας διάταξης.Στη συνεδρίαση θα παρευρεθούν τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής καθώς και τα αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού.... Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την ανακοίνωση των επιτροπών .
Το πρώτο μέρος της συνεδρίασης θα είναι δημόσιο ενώ το δεύτερο μέρος όχι, σύμφωνα με το άρθρο 33 παρ.5 του Καταστατικού της Ε.Π.Σ.Ευβοίας.