Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023

Έργα στη Δ.Ε Χαλκιδέων

Στη Δημοτική Ενότητα Χαλκιδέων είναι σε εξέλιξη τα έργα:
 ανακατασκευή του κυβολιθικού οδοστρώματος στην οδό Ιωαννίδου και στην περιοχή της Καναπίτσας
 ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων στη Λεωφόρο Χαϊνά και στην περιοχή του Δάριγκ 
 κατασκευή του νέου πάρκου σκύλων στο Πάρκο του Λαού......
 ανακατασκευή της παιδικής χαράς στην περιοχή Δεξαμενή 
Επιπλέον, από τα συνεργεία του Δήμου Χαλκιδέων πραγματοποιήθηκαν οι εξής εργασίες:
 Κατασκευή πεζοδρομίου επί της οδού Π. Ερίζου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής
 Εργασίες διαγράμμισης διαβάσεων
 Διάνοιξη οδού σχεδίου πόλεως στην περιοχή Καμάρες
 Εργασίες καθαριότητας και διαμόρφωσης χώρων πρασίνου