Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023

Τη στήριξή της στην απεργία των εργαζόμενων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ εκφράζει η Δήμαρχος Χαλκιδέων

Τη στήριξή της στην απεργία των εργαζόμενων της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης Χαλκίδας (Δ.Ε.Υ.Α.Χ) εξέφρασε η Δήμαρχος Χαλκιδέων Έλενα Βάκα, την οποία και επισκέφθηκε σήμερα, Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023.
Όπως ανέφερε, είναι μαζί τους στον αγώνα για τη διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των Δ.Ε.Υ.Α και της επίλυσης των δύο μεγάλων προβλημάτων που αντιμετωπίζουν όλες οι Δ.Ε.Υ.Α της χώρας, το ενεργειακό κόστος και την υποστελέχωση. Από το 2011 συνεχώς ήταν, είναι και θα συνεχίσει να είναι στο πλευρό των εργαζόμενων της Δ.Ε.Υ.Α.Χ, στηρίζοντας τα εργασιακά τους δικαιώματα.
Επίσης, τις θέσεις αυτές στηρίζει και με την ιδιότητα του μέλους στο Δ.Σ της ΕΔΕΥΑ, το....? οποίο Διοικητικό Συμβούλιο έχει εκδώσει το ακόλουθο ψήφισμα:
«ΨΗΦΙΣΜΑ 
Συνεδρίασε σήμερα, Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023 στην Αθήνα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ‘Eνωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης- Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) για να συζητήσει το θέμα του  νομοσχεδίου «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών  ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής – Εκσυγχρονισμός  της νομοθεσίας για τη χρήση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές μέσω της  ενσωμάτωσης των οδηγιών ΕΕ 2018/2001 και 2019/944 – Ειδικότερες διατάξεις για τις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος» που εισάγεται τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 στην Ολομέλεια της Βουλής και περιλαμβάνει διατάξεις για την υπαγωγή των παρόχων υπηρεσιών ύδατος στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) η οποία μετονομάζεται σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ.).
Το Δ.Σ. της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. συνεκτίμησε όλα τα δεδομένα που προέκυψαν από τις ρυθμίσεις του 
νομοσχεδίου, τις μέχρι σήμερα εξελίξεις, τις συναντήσεις και επαφές του με τον Υπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σκρέκα, καθώς και από την συζήτηση στην Βουλή και συγκεκριμένα:
1. Την καθολική αντίδραση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των εργαζομένων, των πολιτικών 
κομμάτων, των κοινωνικών και περιβαλλοντικών φορέων και της κοινωνίας.
2. Το γεγονός ότι δεν επιλύει κανένα από τα κρίσιμα θέματα των Δ.Ε.Υ.Α. που έχουν σχέση με το τεράστιο ενεργειακό κόστος και την υποστελέχωσή τους, τα οποία αναδεικνύονται και από την μελέτη που ανέθεσε η DG REGIO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 35 Δ.Ε.Υ.Α. και η οποία ολοκληρώθηκε.
3. Την αμφίβολη συνταγματικότητα του νομοσχεδίου, αφού οι Δ.Ε.Υ.Α. ως εκ της φύσεώς τους (κοινωφελείς και μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις) δεν νοείται να εποπτεύονται από 
Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή, ενώ αυτό είναι υποχρέωση και καθήκον της Πολιτείας σύμφωνα με την κείμενη συνταγματική τάξη.
4. Την αντίδραση ακόμα και της DG ECFIN της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με πρόσφατα έγκυρα δημοσιεύματα, η οποία θεωρεί ότι η συγκεκριμένη νομοθέτηση δεν ανταποκρίνεται στην συμβατική υποχρέωση της Ελλάδας για το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας το  οποίο προβλέπει την δημιουργία νέας Εθνικής Αρχής Υδάτων και όχι την υπαγωγή του τομέα  παροχής υπηρεσιών ύδατος σε ήδη υπάρχουσα Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Αρχή (ΡΑΕ) η οποία  λόγω της υποστελέχωσής της και του ειδικού αντικειμένου (ύδατα, απόβλητα) είναι αδύνατον να ανταποκριθεί στις νέες της υποχρεώσεις.
5. Τη δυνατότητα της Πολιτείας να ενισχύσει θεσμικά και στελεχιακά τη Γενική Γραμματεία Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στην εποπτεία των παρόχων υπηρεσιών ύδατος σύμφωνα με την  ισχύουσα εθνική και ενωσιακή νομοθεσία για τη διαχείριση των υδατικών πόρων.
Με βάση τα παραπάνω το ΔΣ της Ε.Δ.Ε.Υ.Α. ομόφωνα ζητά:
Την άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου ώστε να δοθεί η δυνατότητα ουσιαστικής διαβούλευσής του με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς αλλά και την DG REGIO και την DG ECFIN, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα θεσμικό πλαίσιο που να απαντά και να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις πραγματικές ανάγκες των παρόχων υπηρεσιών ύδατος και του τομέα υδάτων.»