Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023

Ράμπες και χώροι υγιεινής (WC) για ΑμεΑ σε 30 σχολικές μονάδες του Δήμου Χαλκιδέων

Υπεγράφη την Τρίτη 21 Μαρτίου 2023, η σύμβαση για το έργο «Κατασκευή χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες», από τη Δήμαρχο Χαλκιδέων Έλενα Βάκα και την ανάδοχο εταιρεία. 
Το έργο, συμβατικού ποσού 296.047,44 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, αφορά στην κατασκευή - ανακατασκευή ραμπών, για την διευκόλυνση της πρόσβασης ΑμεΑ σε εισόδους και αύλειους χώρους των σχολικών κτιρίων, καθώς και στην πλήρη ανακαίνιση – νέα κατασκευή των WC AμεA, σε συνολικά.... 30 σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και περιλαμβάνει:
1. Κατασκευή ραμπών ΑμεΑ από σκυρόδεμα, με κλίση βάσει προδιαγραφών και αυτοεπιπεδούμενου αντιολισθηρού δαπέδου για τη διευκόλυνση της πρόσβασης.
2. Κατασκευή και τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων ασφαλείας.
3.Αποξήλωση κουφωμάτων, και τοποθέτηση νέων θυρών, βάσει προδιαγραφών ΑμεΑ.
4.Καθαίρεση εσωτερικής τοιχοποιίας για την κατασκευή και διαμόρφωση χώρων υγιεινής ΑμεΑ.
5.Καθαίρεση επιστρώσεων δαπέδων και τοποθέτηση αντιολισθηρών πλακιδίων.
6. Καθαίρεση επενδύσεων τοίχων και επένδυση με καινούργια πλακίδια.
7. Χρωματισμοί εσωτερικών – εξωτερικών επιφανειών.
8. Ανακατασκευή υδραυλικών & αποχετευτικών εσωτερικών εγκαταστάσεων χώρων υγιεινής ΑμεΑ, με αποξήλωση των παλιών.
9.Αντικατάσταση παλιών ρευματοδοτών και ρευματοληπτών (πρίζες) και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων και συστήματος εξαερισμού, όπου απαιτείται.
10. Προμήθεια και τοποθέτηση ειδών υγιεινής και χειρολαβών για ΑμεΑ., βάσει προδιαγραφών.
Η περαίωση του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.