Τρίτη 21 Μαρτίου 2023

Πρόγραμμα «Ανακυκλώνω -Αλλάζω Θερμοσίφωνα»

Ξεκινά μέσα στον Απρίλιο το πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανακυκλώνω -Αλλάζω Θερμοσίφωνα». Έχει συνολικό προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ, προβλέπει επιδότηση έως 60% της δαπάνης αγοράς και εγκατάστασης και πρόκειται να  καλύψει τουλάχιστον 120.000 ελληνικά νοικοκυριά. Η εφαρμογή του προγράμματος αναμένεται να αποφέρει σημαντικά οφέλη για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις, την απασχόληση και το περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα:
Με δεδομένο ότι ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας αποτελεί την πλέον ενεργοβόρα οικιακή... συσκευή, η αντικατάσταση του, θα μειώσει σε μεγάλο βαθμό το μέσο ενεργειακό κόστος κάθε ελληνικού νοικοκυριού, που θα κάνει την αντικατάσταση.
Το πρόγραμμα θα συμβάλλει στην αύξηση της ζήτησης και της παραγωγής θερμοσιφώνων και  -με δεδομένο ότι κατασκευάζονται από ελληνικές επιχειρήσεις- θα  έχει ως αποτέλεσμα την ενίσχυση των επιχειρήσεων αυτών και κατ΄ επέκταση την τόνωση της απασχόλησης.
Η αντικατάσταση των παλιών με νέους θερμοσίφωνες  θα συμβάλει στην εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, στη μείωση της εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου (μείωση τουλάχιστον 210 εκατ. τόνων CO2 ανά έτος) στην προστασία του Περιβάλλοντος, ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οικιακοί καταναλωτές που έχουν τοποθετημένο στην κατοικία τους  ηλεκτρικό θερμοσίφωνα, δεν έχουν υποβάλλει αίτηση και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα ενεργειακής εξοικονόμησης και το  μέσο ετήσιο εισόδημά τους ανά μέλος οικογένειας δεν υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ.