Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2024

Γαρατζόγιαννη-Σχίζα σημειώστε ενα (1)

 -  Μπορεί να έμειναν εκτός πρώτης 4άδας, αλλά στην μεταξύ τους άτυπη μάχη νικήτρια ήτα η Γαρατζόγιαννη αφού και στα 60μ εμπόδια και στο μήκος ήταν μπροστά από την Σχίζα. 

ΘΕΤΙΔΑ-ΦΙΛΙΠΠΑ ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗ   2006
ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ  9.17   60μ  εμπόδια
ΕΥΓΕΝIA ΣΧΙΖΑ  2006
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 9.26    60μ  εμπόδια....

ΘΕΤΙΔΑ-ΦΙΛΙΠΠΑ ΓΑΡΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΗ   2006
ΕΥΒΟΙΚΟΣ ΓΑΣ 5.61μ    μήκος 
ΕΥΓΕΝIA ΣΧΙΖΑ     2006
ΑΟ ΤΡΙΤΩΝ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 5.46μ    μήκος