Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024

Σε πλήρη εξέλιξη τα νέα αποδυτήρια στο γήπεδο ποδοσφαίρου Νέας Λαμψάκου, από τον Δήμο Χαλκιδέων

Συνεχίζεται με κανονικούς ρυθμούς η κατασκευή νέων αποδυτηρίων στο γήπεδο ποδοσφαίρου 
Νέας Λαμψάκου, από τον Δήμο Χαλκιδέων.
Με το συγκεκριμένο έργο, συμβατικού ποσού 388.265,49 ευρώ (με Φ.Π.Α), κατασκευάζεται
ανεξάρτητο κτίριο, το οποίο θα εξυπηρετεί τις ομάδες και θα περιλαμβάνει:...
 Αποδυτήρια αθλητών (2 ομάδων) με πλήρεις χώρους υγιεινής
 Αποδυτήρια διαιτητών με πλήρεις χώρους υγιεινής
 Χώρους υγιεινής ΑμεΑ
 Ιατρείο
 Γραφείο Διοίκησης