Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022

Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας σας ενημερώνει ότι εξέδωσε το βιβλίο του Γεωργίου Φιλάρετου με τίτλο «Περιγραφή της πόλεως Χαλκίδος, μετ’ εικονογραφίας του Πορθμού αυτής». Εισαγωγή – Μεταγραφή χειρογράφου – Απόδοση στη νεοελληνική: Ιωάννης Ρίζος, διδάκτωρ Μαθηματικών, διδάσκων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. 
Πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη έκδοση χειρόγραφου κειμένου του 1864 του..... Χαλκιδαίου Γεωργίου Φιλάρετου (1848-1929), διακεκριμένου νομικού, εκδότη και πολιτικού, το οποίο φυλάσσεται στη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας. Τον Γεώργιο Φιλάρετο, ο Ελευθέριος Βενιζέλος αποκάλεσε «πατέρα της Ελληνικής Δημοκρατίας». 
Το βιβλίο διατίθεται από τη Βιβλιοθήκη, Κακαρά 2, Χαλκίδα 

Για το Εφορευτικό Συμβούλιο της Δ.Κ.Β.Χ. 
Η Πρόεδρος 
Χρυσούλα Παπαγεωργοπούλου