Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 2022

Δήμαρχος Χαλκιδέων: Κανένας ιδιώτης δεν θα μπει στην Υπηρεσία Αποκομιδής Απορριμμάτων. Δεν κινδυνεύει ούτε μια θέση εργαζόμενου στον Δήμο Χαλκιδέων.

Ο Δήμος Χαλκιδέων, από τον Σεπτέμβριο του 2022 που έκλεισε ο ΧΥΤΑ της Χαλκίδας, μεταφέρει τα απορρίμματά του στον ΧΥΤΑ Τρικάλων κι έχει αναθέσει τη διαχείριση των ογκωδών, μη επικίνδυνων αποβλήτων, ανακτήσιμων υλικών, αδρανών & φυτομάζας του Δήμου Χαλκιδέων, σε Μονάδα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων (Μ.Ε.Δ.Α.).
Η μεταφορά των αντικειμένων αυτών στον ΧΥΤΑ Τρικάλων και σε οποιοδήποτε ΧΥΤΑ, είναι πρακτικά αδύνατη και περιβαλλοντικά μη αποδεκτή. Ταυτόχρονα, το κόστος είναι χαμηλότερο από την ταφή τους σε ΧΥΤΑ.
Στο πλαίσιο της διαχείρισης αυτής πρόκειται να διεξαχθεί Διαγωνισμός για ένα έτος, ο οποίος έχει να κάνει αποκλειστικά και μόνο με την διαχείριση και τη συλλογή των αντικειμένων αυτών, από 20 σημεία που θα υποδειχθούν σε όλο τον Δήμο Χαλκιδέων. Η αποκομιδή τους, από τον Σεπτέμβριο γίνεται και θα συνεχίσει βεβαίως να γίνεται από.... τους αρμόδιους υπαλλήλους του Δήμου, όπως γινόταν πάντα.
Το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Χαλκιδέων εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία δολίως, για ακόμη μια φορά, επιχειρεί να παραπληροφορήσει τους εργαζόμενους και τους δημότες. Είναι γνωστό στους «παροικούντες την Ιερουσαλήμ» ότι, οι Διοικούντες το Σωματείο είναι πολιτικά αντίθετοι στη Δημοτική αρχή και δυσαρεστημένοι από τις μετακινήσεις τους σε άλλες θέσεις, οι οποίες μάλιστα έγιναν πριν από το ενδιαφέρον τους για την ενασχόληση με τον Συνδικαλισμό.
Σκοπός τους είναι να εξυπηρετήσουν τα προσωπικά τους συμφέροντα και μόνο, καθώς και τα συμφέροντα των πολιτικών τους φίλων. Απόδειξη δε, αποτελεί το γεγονός ότι, καμία επικοινωνία δεν είχαν με τη Δήμαρχο ή με κάποιον αρμόδιο (Αντιδήμαρχο, Διευθυντή, Προϊστάμενο) για το θέμα που θέτουν, όπως όφειλαν, προκειμένου να λυθεί οποιαδήποτε παρεξήγηση, και βέβαια πρόκειται για ένα θέμα που είναι γνωστό και γίνεται από τον μήνα Σεπτέμβριο, με αποφάσεις αναρτημένες στο “Διαύγεια”, με αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, με Τροποποιήσεις του Προϋπολογισμού, τοοποίο “ανακάλυψαν” τώρα, που αντικαταστάθηκαν οι στέγες αμιάντου στο εργοτάξιο και ο Δήμος απέκτησε ένα επιπλέον απορριμματοφόρο. 
Επειδή οι εργαζόμενοι και οι δημότες πρέπει να γνωρίζουν την αλήθεια, καθώς και τις προθέσεις και δεσμεύσεις της Δημοτικής αρχής, ρητά και κατηγορηματικά δηλώνουμε ότι η αποκομιδή των απορριμμάτων γίνεται και θα συνεχίσει να γίνεται, αποκλειστικά και μόνο, από τους εργαζόμενους του Δήμου Χαλκιδέων. Δεν κινδυνεύει ούτε μια θέση εργαζόμενου του Δήμου Χαλκιδέων και κανένας ιδιώτης δεν μπαίνει στην Υπηρεσία Αποκομιδής Απορριμμάτων. Είμαστε στο πλευρό όλων μαζί και κάθε εργαζόμενου ξεχωριστά, όπως εμπράκτως έχουμε αποδείξει κατά την παρούσα Δημοτική θητεία και με την ανανέωση του στόλου των απορριμματοφόρων, των 
οχημάτων και των μηχανημάτων και με τη βελτίωση του χώρου του Εργοταξίου και με την  παράσταση μας σε δίκες υπέρ των εργαζόμενων πάντα.
Το δικαίωμα στην εργασία, η προστασία του περιβάλλοντος και η ποιότητα ζωής των πολιτών δεν πρέπει και δεν θα επιτρέψουμε να αποτελέσουν βέλη στις φαρέτρες των πολιτικών μας αντιπάλων και όσων βάζουν τα προσωπικά τους συμφέροντα πάνω από τα συμφέροντα των εργαζόμενων και των δημοτών.