Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023

Ανοίγει η ψηφιακή εφαρμογή για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών

Ανοίγει η ειδική ψηφιακή εφαρμογή για την διενέργεια της διαδικασίας ατομικής αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ - ΕΒΠ. Προβλέπει την ηλεκτρονική καταχώρηση βιογραφικών στοιχείων των αξιολογούμενων, της προβλεπόμενης έκθεσης αυτοαξιολόγησης, τις αποτιμήσεις του αξιολογητή, καθώς και την τελική αξιολογική έκθεση με την ολοκλήρωση του εκάστοτε κύκλου αξιολόγησης. Επιπλέον, μέσω της ίδιας εφαρμογής, παρέχεται στον εκπαιδευτικό η δυνατότητα να υποβάλει ένσταση, σε περίπτωση που διαφωνεί με την οριστική αξιολογική κρίση του αξιολογητή του, καθώς..... και να ενημερωθεί για την εξέλιξη της ένστασής του, μετά την εξέτασή της από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης.
Στην πλατφόρμα θα αρχίσουν να καταχωρίζονται τα ζεύγη αξιολογητή - αξιολογούμενου από τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, προκειμένου να μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί και οι Σύμβουλοι Εκπαίδευσης να αρχίσουν να καταχωρίζουν τα αναγκαία στοιχεία. Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά, σε πρώτη φάση, στις περιοχές στις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης των Συμβούλων και ξεκινά από τους νεοδιορισθέντες εκπαιδευτικούς, για τους οποίους η θετική αξιολόγηση αποτελεί προϋπόθεση μονιμοποίησης.
Υπενθυμίζεται ότι η αξιολόγηση εστιάζει σε δύο πεδία:
Πρώτον το διδακτικό και παιδαγωγικό έργο του εκπαιδευτικού, που εξειδικεύεται αφενός σε γενική και ειδική διδακτική, και αφετέρου σε παιδαγωγικό κλίμα και διαχείριση της τάξης.
Και δεύτερο, την υπηρεσιακή συνέπεια και επάρκεια. Η αξιολόγηση διενεργείται βάσει τετράβαθμης περιγραφικής κλίμακας («εξαιρετικό», «πολύ καλό», «ικανοποιητικό», «μη ικανοποιητικό» έργο).