Τρίτη 7 Μαρτίου 2023

"Απολύτως ανακριβή»

 
« Απολύτως ανακριβή» χαρακτηρίζει δημοσιεύματα για την ύπαρξη πλήρους τηλεδιοίκησης το 2019 του σιδηροδρομικού σταθμού Λάρισας ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας.
Σε ανακοίνωσή του ο Οργανισμός αποσαφηνίζει τα εξής:
«Τον Ιούλιο του 2015 μετά την πυρκαγιά στην περιοχή του Λιτοχώρου, η τηλεδιοίκηση Λάρισας υποβαθμίστηκε σημαντικά και πρακτικά έπαψε να λειτουργεί ως πλήρης τηλεδιοίκηση. Η μόνη δυνατότητα που διατηρούσε το σύστημα τηλεδιοίκησης ήταν η... παρακολούθηση της διαδρομής από την είσοδο της Λάρισας έως την είσοδο των Νέων Πόρων. Δεν υπήρχε δυνατότητα τηλεχειρισμών για τη χάραξη διαδρομών μεταξύ των Σταθμών παρά μόνο διευθέτηση μεμονωμένων αλλαγών τροχιάς.
Μετά τη φωτιά του Ιουλίου του 2019 στην περιοχή της Ζάχαρης Λάρισας, κατεστράφησαν τα καλώδια και ο εξοπλισμός και η τηλεδιοίκηση Λάρισας βγήκε ολοκληρωτικά