Τρίτη 7 Μαρτίου 2023

Κ-Κ-Ε

 -
Καθενοί Κιαπεκος Ενώθηκαν. Δεν ξέρουμε αν έδωσαν τα χέρια, αλλά συμφώνησαν να συνεχίσουν μαζί οι ΚΑΘΕΝΟΙ και ο... Νίκος Κιαπέκος .
Να ευχηθούμε να εχουν επιτυχίες.