Σάββατο 11 Μαρτίου 2023

.... Σοφία δεν πήρες το μήνυμα

 
 «Επειδή όσα λέει η κυρία Νικολάου, προκαλούν διαφορα ερωτηματικά, οφείλουμε να διευκρινίσουμε το εξής: Στην κυρία Νικολάου είχε διαμηνυθεί με απόλυτα σαφή τρόπο ότι.... δεν θα είναι στα ψηφοδέλτια της ΝΔ στις προσεχείς ΝΈΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ