Τετάρτη 8 Μαρτίου 2023

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ

 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σας κάνουμε γνωστά τα θέματα της τακτικής συνεδρίασης του Συμβουλίου Κοινότητας 
Χαλκίδας που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 08 Μαρτίου 2023 και ώρα 20:00, που θα 
διεξαχθεί, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, κτήριο 
ΚΟΤΣΙΚΑ, που βρίσκεται στην οδό Φαρμακίδου 15, στη Χαλκίδα.
Θ Ε Μ Α T A
1. Περί γνωμοδότησης διακοπής κυκλοφορίας επί της οδού Σταμάτη [εισήγηση Δνσης Τεχν. Υπηρεσιών αρ. πρ. αιτ. 17954/20.02.2023 ]. {εξ΄ αναβολής}
2. Περί γνωμοδότησης παραχώρησης θέσης στάθμευσης Αμεα [εισήγηση Δνσης Τεχν. Υπηρεσιών αρ. πρ. αιτ. 1696/19.01.2023]
3. Περί γνωμοδότησης παραχώρησης χώρου στάθμευσης οχήματος Αμεα [εισήγηση Δνσης Τεχν. Υπηρεσιών αρ. πρ. αιτ. 1186/22.02.2023
4. Περί γνωμοδότησης παραχώρησης θέσεων στάθμευσης οχημάτων φορτοεκφόρτωσης.
[εισήγηση Δνσης Τεχν. Υπηρεσιών αρ. πρ. αιτ. 34458/20.01.2023]
5. Περί γνωμοδότησης παραχώρησης θέσεων στάθμευσης οχημάτων φορτοεκφόρτωσης.....
[εισήγηση Δνσης Τεχν. Υπηρεσιών αρ. πρ. αιτ. 37175/23.01.2023]
6. Περί γνωμοδότησης παραχώρησης θέσεων στάθμευσης οχημάτων φορτοεκφόρτωσης.
[εισήγηση Δνσης Τεχν. Υπηρεσιών αρ. πρ. αιτ. 42900/2022/20.2.23]
7. Περί γνωμοδότησης παραχώρησης θέσεων στάθμευσης οχημάτων φορτοεκφόρτωσης.
[εισήγηση Δνσης Τεχν. Υπηρεσιών αρ. πρ. αιτ. 3248/24.2.23]
8. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2023,εμβαδού 46,75τ.μ., για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σε ΚΥΕ, ιδιοκτησίας 
ΤΣΙΠΛΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του Στυλιανού, επί της οδού Αρεθούσης 68, στη Χαλκίδα [αριθ. πρωτ. αιτ. 3733/01-02-2023].
9. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2023, εμβαδού 5,98τ.μ., για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σε ΚΥΕ, ιδιοκτησίας ΠΑΠΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ του Αντωνίου, επί της λεωφόρου Χαϊνά 8, στη Χαλκίδα [αριθ. πρωτ. αιτ. 2558/24-01-2023].
10. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2023,εμβαδού 22,10τ.μ., για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σε ΚΥΕ, ιδιοκτησίας 
ΧΑΤΖΗΑΛΕΞΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Κωνσταντίνου, επί της οδού Τράλλεων 4, στη Χαλκίδα [αριθ. 
πρωτ. αιτ. 3509/31-01-2023].
11. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2023, εμβαδού 11,20τ.μ., για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σε ΚΥΕ, ιδιοκτησίας ΜΠΑΡΟΥΤΑ ΤΗΛΕΜΑΧΟΥ του Θωμά, στη συμβολή των οδών Παπαναστασίου 1 & Κώτσου, 
στη Χαλκίδα [αριθ. πρωτ. αιτ. 46020/21-12-2022].
12. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2023,
εμβαδού 10,40τ.μ., για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σε ΚΥΕ, ιδιοκτησίας ΜΠΙΣΤΑ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ του Βασιλείου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 10, στη Χαλκίδα [αριθ. πρωτ. αιτ. 6594/22-02-2023].
13. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2023,
εμβαδού 19,50τ.μ., για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σε ΚΥΕ, ιδιοκτησίας ΣΠΙΛΙΡΗ 
ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑΣ του Νικολάου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 14, στη Χαλκίδα [αριθ. πρωτ. αιτ. 7154/28-02-2023].
14. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2023,
εμβαδού 13,50τ.μ., για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σε ΚΥΕ, ιδιοκτησίας ΜΥΛΩΝΑΣ 
& ΣΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Ι.Κ.Ε., επί της οδού Καλλία 3, στη Χαλκίδα [αριθ. πρωτ. αιτ. 5360/16-02-2023].
15. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2023,
εμβαδού 8,50τ.μ., για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σε ΚΥΕ, ιδιοκτησίας 
ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗ ΙΩΑΝΝΗ του Γεωργίου, επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 50, στη Χαλκίδα [αριθ. πρωτ.  αιτ. 7155/28-02-2023].
16. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2023,
εμβαδού 2*0,35*1,20τ.μ., για την τοποθέτηση τελάρων & πάγκων για την έκθεση 
αλιευτικών προϊόντων, ιδιοκτησίας ΣΤΑΣΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Κωνσταντίνου, επί της 
οδού Αρεθούσης 33, στη Χαλκίδα [αριθ. πρωτ. αιτ. 45378/16-12-2022].
17. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για το έτος 2023,
εμβαδού 6,00τ.μ., για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, σε ΚΥΕ, ιδιοκτησίας TWO FIVE 
PROJECTS EE, επί της οδού Αβάντων 51, στη Χαλκίδα [αριθ. πρωτ. αιτ. 1235/12-01-2023]. 
{εξ΄ αναβολής}
18. Περί χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων, για το 
έτος 2023 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εσωτερικό χώρο, επιχείρηση 
καφετέρια-σνακ μπαρ, ιδιοκτησίας ΚΑΜΑΡΙΩΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ του Κωνσταντίνου, στη συμβολή 
των οδών Φαρμακίδου & Λυκόφρονως 2, στη Χαλκίδα [αριθ. πρωτ. αιτ. 4463/09-02-2023].
19. Περί χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων, για το 
έτος 2023 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εσωτερικό χώρο, επιχείρηση με 
υπηρεσίες εστίασης, ιδιοκτησίας ΤΣΕΛΕΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΝΤΟΥΡΑΜΠΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ Ο.Ε., επί 
της οδού Κριεζώτου 39, στη Χαλκίδα [αριθ. πρωτ. αιτ. 6525/22-02-2023].
20. Περί χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων, για το 
έτος 2023 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εσωτερικό χώρο, επιχείρηση 
καφετέρια, ιδιοκτησίας ΦΩΤΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Πέτρου, επί της λεωφόρου Βουδούρη 12, στη Χαλκίδα [αριθ. πρωτ. αιτ. 6520/22-02-2023].
21. Περί χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων, για το 
έτος 2023 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εσωτερικό χώρο, επιχείρηση 
μεζεδοπωλείο, ιδιοκτησίας ΚΑΘΑΡΟΣΠΟΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ του Σπύρου, επί της λεωφόρου Γ. 
Παπανδρέου, στη Χαλκίδα [αριθ. πρωτ. αιτ. 6518/22-02-2023].
22. Περί χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων, για το 
έτος 2023 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εσωτερικό & εξωτερικό χώρο, 
επιχείρηση εστιατόριο μπαρ, ιδιοκτησίας ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Σ ΙΩ ΚΑΙ ΚΑΡΑΠΕΤΑΚΟΣ Α 
ΠΑΝ Ο.Ε., επί της οδού Φάρου 10, στη Χαλκίδα [αριθ. πρωτ. αιτ. 6503/22-02-2023].
23. Περί χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων, για το 
έτος 2023 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εσωτερικό χώρο, επιχείρηση αναψυκτήριο καφέ μπαρ, ιδιοκτησίας ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ του Αναστασίου, στη συμβολή 
των οδών Σταμάτη και Παίδων, στη Χαλκίδα [αριθ. πρωτ. αιτ. 6504/22-02-2023].
24. Περί χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων, για το 
έτος 2023 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εσωτερικό & εξωτερικό χώρο, 
επιχείρηση ιντερνετ καφέ, ιδιοκτησίας ΣΤΑΜΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του Αθανασίου, στην 
κεντρική πλατεία Κανήθου, στη Χαλκίδα [αριθ. πρωτ. αιτ. 4374/09-02-2023].
25. Περί χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων, για το 
έτος 2023 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εσωτερικό & εξωτερικό χώρο, 
επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους επεξεργασίας (πλήρους γεύματος), ιδιοκτησίας 
ΧΑΡΙΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Θεοδώρου, επί της Λ. Βουδούρη 13, στη Χαλκίδα [αριθ. πρωτ. αιτ. 4087/03-02-2023].
26. Περί χορήγησης άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής-μουσικών οργάνων, για το 
έτος 2023 σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για εσωτερικό χώρο, επιχείρηση 
ταβέρνα, ιδιοκτησίας ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ του Κωνσταντίνου, επί της οδού Αντ. 
Μαργαρίτη, στη Χαλκίδα [αριθ. πρωτ. αιτ. 6526/22-02-2023].
27. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, για την Παρασκευή 24.02.2023 (λευκή νύχτα), εμβαδού 4,00τ.μ., για πώληση λουκουμάδων, στην ΛΙΑΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ του Γεωργίου, στην οδό Αβάντων & Περ. Σταύρου, στη Χαλκίδα [αριθ. πρωτ. αιτ. 6473/22-02-2023].
28. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, από 07.04.2023 
έως και 15.04.2023, εμβαδού 5,00τ.μ., για πασχαλινό Bazaar, στο ΣΥΛΛΟΓΟ «Ο ΚΑΛΟΣ 
ΣΑΜΑΡΕΙΤΗΣ», επί της οδού Αβάντων, όπισθεν ΙΝ Αγ. Νικολάου, στη Χαλκίδα [αριθ. πρωτ. αιτ. 3749/01-02-2023].
29. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, εμβαδού 10,00τ.μ., για πώληση οπωρολαχανικών και φρούτων, στην ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ του Χρήστου, επί της οδού Δ. Σκούρα έναντι Πάρκου Ελευθερία, στη Χαλκίδα [αριθ. πρωτ. αιτ. 5211/15-02-2023].
30. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, εμβαδού 10,00 τ.μ., από 24.02.2023 έως 27.02.23, για πώληση χαρταετών και από 22.03.2023 έως 25.03.2023 για πώληση σημαιών, στη ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ του Ιωάννη, στον κυκλικό κόμβο επί της Αρεθούσης πλησίον καταστήματος «ΜΑΥΡΟΣ ΓΑΤΟΣ», στη Χαλκίδα [αριθ. πρωτ. αιτ. 2423/23.01.23].
31. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, εμβαδού 10,00τ.μ., για πώληση χαρταετών, στην ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ του Διαμαντή, επί της λεωφόρου Χαϊνά (έναντι ΚΡΗΤΙΚΟΣ), στη Χαλκίδα [αριθ. πρωτ. αιτ. 5312/16-02-2023].
32. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, από 23.02.2023 
έως 27.02.23, για πώληση χαρταετών, στον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΡΗΣΤΟ του Γεωργίου, επί της 
οδού Ευβοίας 55, στη Χαλκίδα [αριθ. πρωτ. αιτ. 3854/02.-02-2023].
33. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, εμβαδού 15,00τ.μ., για πώληση χαρταετών, στην ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΕΙΡΗΝΗ του Ανδρέα, επί της οδού Καραγιάννη, στη Χαλκίδα [αριθ. πρωτ. αιτ. 3731/01-02-2023].
34. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, εμβαδού 10,00τ.μ., για πώληση χαρταετών, στην ΜΗΤΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ του Κωνσταντίνου, επί της λεωφόρου Χαϊνά έμπροσθεν Τράπεζα Πειραιώς, στη Χαλκίδα [αριθ. πρωτ. αιτ. 4427/09-02-2023].
35. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, από 25.02.2023 
έως 27.02.23, για πώληση χαρταετών, στον ΚΑΤΣΑΡΗ ΣΤΑΥΡΟ του Δημητρίου, επί της οδού 
Λιάσκα, στη Χαλκίδα [αριθ. πρωτ. αιτ. 6312/21.-02-2023].
36. Περί γνωμοδότησης για χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, στις 09.03.2023, για εγκαίνια από 17:00 έως 21:00, στον ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ του Ιωάννη, επί της οδού 
Φαρμακίδου 5, στη Χαλκίδα [αριθ. πρωτ. αιτ. 7216/28.-02-2023].