Παρασκευή 2 Ιουνίου 2023

ΕΠΣΕ- Ανακοίνωση

Κατεπείγουσα ενημέρωση απο Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για άδεια άσκησης επαγγέλματος προπονητή 

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις προπονητής αθλήματος είναι ο κάτοχος άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή του ίδιου αθλήματος , η οποία χορηγείται απο τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Συνεπώς , οι προπονητές που δηλώνονται απο τα σωματεία σε φύλλα αγώνων ή σε..... δηλώσεις συμμετοχής σε αγώνες , θα πρέπει να έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος του ίδιου αθλήματος και να έχουν νόμιμη σχέση εργασίας-απασχόλησης με το αθλητικό σωματείο .Αν δεν πληρούνται και οι δύο προυποθέσεις αυτό συνιστά παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας με συνέπειες προβλεπόμενες απο τις κείμενες διατάξεις.
Θα πραγματοποιηθεί αναζήτηση στοιχείων από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την περίοδο 2022-2023 καθώς και έλεγχος για την περίοδο 2023-2024.