Σάββατο 3 Ιουνίου 2023

.... εσείς τι λέτε κυρία Παππά;

 - Εμάς τους κατοίκους του Ληλαντίου μας ενδιαφέρει να ξέρουμε τις θέσεις του κάθε υποψηφίου δημάρχου, στο θέμα των έργων στον ποταμό Λήλα.
Ρωτάμε λοιπόν την υποψήφια δήμαρχο κυρία Παππά.
Τι θα ψήφιζε σήμερα αν ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο και έπρεπε να γνωμοδοτήσει θετικά.... ή αρνητικά για τις μελέτες και τα έργα;
Κυρία Παππά μας ενδιαφέρει σήμερα η άποψή σας και όχι όταν δοθεί στην δημοσιότητα το πρόγραμμά σας.
Στα θέματα αυτά η ουδετερότητα και η σιωπή, δεν είναι χρυσός και δείχνει αδυναμίες.
Περιμένουμε λοιπόν την απαντησή σας.