Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2024

Πέρασε ως 11η στον τελικό η ΣΧΙΖΑ με 11.82μ


Άλμα εις τριπλούν · Πρόκριση    
Γυναίκες · Α/Γ
Q 12.60  ·  q 12
#ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ
1
1992 ·   GRE
12.80 Q 
1.12.80
2.-
3.-
2
2003 ·   GRE
12.61 Q 
SB
1.x
2.12.61
3.-
3
2007 ·   GRE
12.36 q 
SB
1.x
2.x
3.12.36
4
1999 ·   GRE
12.17 q 
SB
1.12.05
2.12.17
3.11.95...
5
2005 ·   GRE
12.10 q 
1.12.05
2.12.00
3.12.10
6
2004 ·   GRE
12.09 q 
SB
1.x
2.12.09
3.11.65
7
2001 ·   GRE
11.99 q 
1.11.92
2.11.98
3.11.99
8
2002 ·   GRE
11.98 q 
1.x
2.11.98
3.x
9
1998 ·   GRE
11.90 q 
1.x
2.x
3.11.90
10
2007 ·   GRE
11.87 q 
1.11.83
2.x
3.11.87
11
2006 ·   GRE
11.82 q 
1.11.08
2.11.53
3.11.82
12
1995 ·   GRE
---------------------------------------------------
11.80 q 
1.x
2.11.80
3.x
13
1996 ·   GRE
11.74
1.11.27
2.11.74
3.11.62
14
2008 ·   GRE
11.72
1.x
2.11.41
3.11.72
15
1997 ·   GRE
11.60
1.11.48
2.11.60
3.11.45
16
2002 ·   GRE
11.44
1.x
2.11.44
3.11.22
17
2003 ·   GRE
11.42
1.11.04
2.11.42
3.11.35
18
2006 ·   GRE
11.14
1.11.14
2.x
3.x
19
1997 ·   GRE
11.04
1.x
2.11.04
3.x
20
1999 ·   GRE
10.54
1.x
2.10.54
3.x
2004 ·   GRE
NM
1.x
2.x
3.x