Σάββατο 17 Φεβρουαρίου 2024

Ο Ππαγεωργίου με 1.99μ είναι 7ος στους άνδρες πανελλαδικά


 Άλμα εις ύψος · Τελικός
Άνδρες · Α/Γ
1
1999 ·   GRE
2.15
1.85-
1.92-
1.99-
2.05o
2.10xo
2.15o
2.20xxx
2
2003 ·   GRE
2.05
1.85o
1.92xxo
1.99xo
2.05o
2.10xxx
3
2001 ·   GRE
2.05
=PB
1.85o
1.92o
1.99o
2.05xo
2.10xxx
....
4
2006 ·   GRE
2.05
1.85o
1.92o
1.99xo
2.05xo
2.10xxx
5
2004 ·   GRE
1.99
PB
1.85o
1.92xo
1.99xo
2.05xxx
6
2004 ·   CYP
1.99
1.85-
1.92o
1.99xxo
2.05xxx
7
2006 ·   GRE
1.99
PB
1.85o
1.92xxo
1.99xxo
2.05xxx
8
2007 ·   GRE
1.92
1.85o
1.92xo
1.99xxx
9
2008 ·   GRE
1.85
1.85o
1.92xxx
10
2008 ·   GRE
1.85
1.85xo
1.92xxx
1996 ·   CYP
OOC 
2.05
1.85-
1.92o
1.99o
2.05o
2.10xxx
2003 ·   GRE
NM
1.85xxx
2008 ·   GRE
NM
1.85xxx
1992 ·   CYP
DNS