Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΨΗΦΙΣΜΑ

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας σε συνέχεια της ευρείας και ανοιχτής δημόσιας συζήτησης,  η οποία διεξήχθη στο πλαίσιο της τακτικής συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024, στην πόλη της Λαμίας, προχώρησε στην έκδοση ψηφίσματος με το οποίο:
 Αναγνωρίζει τον κορυφαίο ρόλο του Πρωτογενούς τομέα για την Εθνική και Περιφερειακή μας οικονομία, όπως και για την ποιότητα ζωής των πολιτών.
 Εκφράζει την απόλυτη στήριξή του προς τους επαγγελματίες του κλάδου (γεωργία,
κτηνοτροφία, αλιεία, μελισσοκομία, δασική εκμετάλλευση) αναφορικά με τα μείζονα...
προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Ειδικότερα επισημαίνει προβλήματα, που σχετίζονται μεταξύ άλλων με:
 τη μείωση των πόρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής από την Ε.Ε.,
 την ενεργειακή κρίση και την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους,
 τις «ελληνοποιήσεις» προϊόντων φυτικής, ζωικής και μελισσοκομικής παραγωγής,
 την επιβάρυνση των τελικών τιμών προϊόντων μέσα από τα κόστη μεσαζόντων,
 την αναστολή των εισαγωγικών δασμών και ποσοστώσεων στις εξαγωγές της Ουκρανίας προς την Ε.Ε.,
 την κλιματική κρίση και τις συνέπειές της στην αντιπλημμυρική θωράκιση, αλλά και τη διαθεσιμότητα του αρδευτικού νερού.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, στην κατεύθυνση της εξεύρεσης λύσεων:
 Ζητά τη λήψη μέτρων σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο για την ουσιαστική αντιμετώπιση των ανωτέρω ζητημάτων.
 Αξιώνει την άμεση υλοποίηση των ανειλημμένων κυβερνητικών δεσμεύσεων.
 Διεκδικεί την εξασφάλιση πόρων για την εκτέλεση όλων εκείνων των κρίσιμων και χρήσιμων εγγειοβελτιωτικών έργων, όπως επίσης και των αναγκαίων αντιπλημμυρικών έργων, ειδικά σε πληγείσες περιοχές.
 Επισημαίνει την ανάγκη ταχύτερης καταβολής όλων των προβλεπόμενων αποζημιώσεων στους παραγωγούς που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.
 Διεκδικεί την πρόσληψη μόνιμου γεωτεχνικού προσωπικού για τη στελέχωση των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
Το παρόν ψήφισμα υπογράφει ο Φάνης Σπανός, Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, επικεφαλής της παράταξης: «Επιμένουμε στην καρδιά της Ελλάδας».