Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2023

...επιτροπές του ΚΚΕ!!!!

 - Τα ίδια και τα ίδια με τις διάφορες επιτροπές κατοίκων του ΚΚΕ σε όλη την Εύβοια. 
Δεν εκπροσωπούν αυτές οι επιτροπές τους κατοίκους της περιοχής, αλλά αυτούς που ανήκουν στο ΚΚΕ. Αυτή είναι η αλήθεια κυρίες και κύριοι του ΚΚΕ και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να ...καταλάβουμε, γιατί επιμένετε σε κάτι το οποίο δεν περνάει στους πολίτες και γι΄ αυτό στις εκλογές σίσθε εκεί που είσθε.