Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου 2023

Νέος Διοικητής Πυροσβεστικής Εύβοιας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 6632 Φ. 201.1 / 04-02-2023 Απόφαση κ. Αρχηγού Πυροσβεστικού 
Σώματος, από 10-02-2023 καθήκοντα Διοικητή της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
Νομού Ευβοίας, ανέλαβε ο Πύραρχος Ψαρρός Κωνσταντίνος του Γεωργίου.

Βιογραφικό Σημείωμα
Ο νέος Διοικητής της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ευβοίας κατάγεται από τη Λίμνη Ευβοίας, είναι έγγαμος 
και πατέρας τριών παιδιών. Είναι Πτυχιούχος Δασοπονίας με χαρακτηρισμό Άριστα. 
Κατατάχτηκε στις τάξεις του Πυροσβεστικού Σώματος το Δεκέμβριο του 1996.....

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ
 Ως Πυροσβέστης τοποθετήθηκε και υπηρέτησε στον 1ο
 Πυροσβεστικό Σταθμό Πειραιά.  Το 1998 εισήλθε στη Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, από όπου αποφοίτησε το 2001, πρώτος στη σειρά του.  Μετά τη αποφοίτησή του από τη Σχολή Ανθυποπυραγών έχει υπηρετήσει στο Πυροσβεστικό 
Κλιμάκιο Μαντουδίου, ως Προϊστάμενος αυτού, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ιστιαίας και στη Διοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Κεφαλληνίας ως Διοικητής.  Έχει λάβει εύφημες μνείες και το 2016 τιμήθηκε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και το 
Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας για τη συνεισφορά του σε κατάσβεση μεγάλης 
δασικής πυρκαγιάς.  Το 2016 αποφοίτησε από τη Σχολή Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.  Το 2023 αποφοίτησε από τη Σχολή Επαγγελματική Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.  Έχει παρακολουθήσει πλήθος προγραμμάτων επιμόρφωσης, σεμιναρίων κα συνεδρίων, 
διαθέτοντας ανάλογες πιστοποιήσεις, όπως:
 Διαχείριση κρίσεων και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
 Αντιμετώπιση ακραίων φυσικών φαινομένων
 Αγωγή υγείας – Πρώτες βοήθειες
 Επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης
 Μεταφορά επικίνδυνων υλικών
 Αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών
Τέλος ο νέος Διοικητής της ΔΙ.Π.Υ.Ν. Ευβοίας ελπίζει σε μια τελεσφόρα και αγαστή 
συνεργασία με τις αρχές του Νομού και τους Φορείς (ιδιαίτερα τις εθελοντικές ομάδες της 
Γ.Γ.Π.Π.), ώστε να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και να ενισχυθεί το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών του Νομού και ως εκ τούτου θα επιδιώξει επαφές με τις αρχές και τους φορείς το προσεχές διάστημα